27/09/2011

Sau 40 năm ... Gap lại !


16/09/2011Gâp lại  40 năm sau !   ti Hồ Chí Minh City
Retrouvailles après 40 ans... à Hô Chi Minh Ville  

CHS Adran : Nguyễn Anh Hùng, và  Trần Gia Duy  và  Hua Minh Chánh  gâp lại tại Saigon sau 40 năm
(Photos de Ly Si Vinh)
@ Café U by Công Trường Con Rua
(Photos de Ly Si Vinh)

                                 Nguyễn Anh Hùng , Trần Gia Duy ,Hua Minh Chánh ,Lý Si Vĩnh et son épouse
    Palais de l'Indépendance - Dinh Độc lập

Café Soi Da.avec Trần Gia Duy,Ly Si Vinh, Hua Minh Chánh et Nguyễn Anh Hùng.

Chụp tại nhà thờ Notre Dame à Saigon.On se retrouve à Saigon pour un petit café ...
avec  Trần Gia Duy , Hua Minh Chánh ,Ly Si VinhSi Vĩnh, Nguyễn Anh Hùng , Trần Gia Duy ,Hua Minh Chánh, Lê Công Hiền (em trai Lê Vân B Ngọc ) ,
ban cua Hiên , Lê Vân Bạch Ngọc , vợ Si Vĩnh

Airport Tân Son Nhut à  Hô Chi Minh City  ( Ex. Saigon )
Le sourire  Saigon ...   Nụ cười  Saigon ...CHS Adran :Nguyễn Anh Hùng , Trần Gia DuyHua Minh Chánh.
(Photo de Mr. Duy)Hình ảnh


 Trần Gia Duy


Si Vĩnh

Si Vĩnh và  Hua Minh Chánh

Trần Gia Duy, Frère Văn Xuyên, Nghĩa (em Charlot).
Sau Lễ Rửa Tội tại sân trường Adran 1970
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Ecrire votre commentaire ici / Viết bình luận của bạn ở đây