14/01/2012

Vidéo : 15/01/2012 : Mừng tất niên quí Frère cao tuổi Lasan Mai ThônMừng tất niên quí Frère cao tuổi Lasan

Mai Thôn 15/01/2012 


Lasan Taberd - Lasan Adran Dalat - Lasan Soc Trang - Lasan Đức Minh - Lasan Mossard - Lasan Mai Thon - Lasan Vietnam
Anh em Chs Lasan taberd 74 có quay 1 số video clip ngày 15/01/2012 chs Lasan tham dự chúc tết quí frère cao tuổi tại Nhà hưu dưỡng LASAN MAI THÔN .

Kính thưa quý Cha CHS La San,
Kính thưa quý Sư Huynh,
Kính thưa quý Đàn anh CHS La San,
Thưa anh chị em CHS La San,
Như đã thông báo, ngày hôm qua, Chúa Nhật 15 Jan 2012, nhằm 22 tháng chạp Tân Mão, Anh chị em CHS đã quy tụ về Nhả Hưu Dưỡng La San Mai Thôn để chúc Tết, viếng mộ và dự tiệc Tất Niên cùng các Sư Huynh cao tuổi.
Buổi lễ đã được rất đông anh chị em CHS ( trên 80 người ) già trẻ từ khắp nơi về đây chung vui Tết với các thầy trong một tình cảm vui tươi, ấm cúng và đậm tình thầy trò, tình anh em đồng môn và thầy trò đều "vui như Tết"
Chỉ tiếc một điều là khâu tổ chức đã thiếu sót, quên lo việc dọn dẹp sau tiệc, khiến các thầy Học viện La San Mai Thôn đã phải vất vả thu dọn... Thành thật xin lỗi SH quản lý và anh em học viện La San Mai Thôn.

Kính mời quý vị và các bạn đồng môn xem các video clịp do bạn Ngô Hùng Dũng, Taberd 74 thực hiện theo các link dưới đây:
1. Tâm sự cuối năm (01’09”): http://youtu.be/rsHdS8nGOREhttp://youtu.be/rsHdS8nGORE
2. Giới thiệu các Sư Huynh (06’08”): http://youtu.be/6fsV2ziZFFQhttp://youtu.be/6fsV2ziZFFQ
3. Đại diện cựu học sinh các trường Lasan Chúc Tết các Sư Huynh (12’38”): http://youtu.be/w6I36d5n5wchttp://youtu.be/w6I36d5n5wc
4. Đại diện cựu học sinh các trường Lasan Chúc Tết các Sư Huynh (06’50”): http://youtu.be/lW_yFCzw5FEhttp://youtu.be/lW_yFCzw5FE
5. Nhà nguyện và Viếng mộ các Sư Huynh (06’34): http://youtu.be/LdcDFq7C4XAhttp://youtu.be/LdcDFq7C4XA

Ngoài ra, cũng xin mời xem hình ảnh qua link do anh Quý Vinh, La San Đức Minh thực hiện :
http://youtu.be/tuJprLGDtI0

Xin cám ơn hai bạn Dũng và Vinh.

Trân trọng kính mời.

TM Ban Liên lạc CHS LSVN
Đinh Hoài Ngọc.
Video Clips Tất Niên Mai Thôn 15.01.2012.
1. Tâm sự cuối năm 
 Ngày 15/01/2012,Cựu học sinh Lasan đến Mai-Thôn chúc Tết các su huynh.Trước giờ G,các anhem gặp lại nhau hàn huyên tâm sự.

2. Giới thiệu các Sư Huynh
  

3. Đại diện cựuhọc sinh các trường Lasan Chúc Tết các Sư Huynh
  

4. Đại diện cựu học sinh các trường Lasan Chúc Tết các Sư Huynh
  

5. Nhà nguyện và Viếng mộ các Sư Huynh
  
Photos ( Nguyen Anh Hung + LSVN)
Xin cám ơn ban Nguyên Anh Hung , Chs Lasan Adran


.


.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Ecrire votre commentaire ici / Viết bình luận của bạn ở đây