18/03/2010

Frère Nguyên Vân LôcFrère Nguyên Van Lôc

Que fait-il au Lycée Yersin en 1972 ? Il donne des cours ...? 

Que fait-il au Lycée Yersin en 1972 ?Frère LỘC  làm gì  ở Lycée Yersin vào năm 1972 ?           Ông dạy các khóa học ...?


- Debout, de gauche à droite :  
de gauche à droite / Đứng, từ trái sang phải :
Huynh Hoa Xuong, Huynh Thi Thanh Xuyen, Nguyen Thi Tuyet, Huynh Thuy Viet, Tang My Thuyen, Bui Hoai Thanh, Nguyen (ou Le?) Thi Minh Chau, Phan Thi Ngoc My, Marie Claire Henon, Pham Thi Dieu Lien, Tran Thi Ngoc Hong, Le (?) Thi Thanh Huong, Nguyen (?) Buu Chau, Luong Ngoc Dat, Frère Nguyen Van Loc (Adran) , Trinh Thanh Binh Quang Huy, Bui van Thanh.

- Agenouillés, de gauche à droite :
de gauche à droite / Quỳ, từ trái sang phải :
Phan Thi Kim Thoa, Trinh Thuy Hang Angele, Tran Kim Khanh, Luu Anh Dzung, Jean-Louis Beurnez.

- Assis, de gauche à droite :
- Ngồi từ trái sang phải :
? Thi Lam Phuong, Truong Thi Thu Ba, Tran Thi Phuong Lan, Michel Garcin, Claude Do Cao Tho Truong, ? Minh Phuong, Nguyen Minh Phuoc, Van Sinh Tai, Robert Coutelier.


.

3 commentaires:

  1. Il n'est pas un Frere mais un Pere Redemptoriste (dong Chua Cuu The).Il est maintenant a Mai Thon.Je l'ai rencontre a la messe pour Frere Felicien Nghi. Nguyen Duy Le

    RépondreSupprimer
  2. Bonjour Duy Lê , il a quel l'âge maintenant ?

    RépondreSupprimer
  3. Có bạn nào biết tin của Michel Garcin đang ở đâu xin cho biết? Tôi là Hải, bạn của Michel ở Long Xuyên nay đang ở Úc. Liên lạc với Michel lần cuối năm 1974 khi đó Michel đang ở Pháp. Cám ơn.

    RépondreSupprimer

Ecrire votre commentaire ici / Viết bình luận của bạn ở đây