12/06/2009

Nhà Thờ Nguyện LASAN MAI THON Binh Thanh, Saigon

Nhà Thờ Nguyện LASAN MAI THON Binh Thanh, Saigon


Nhà Thờ Nguyện - LASAN MAI THON - Binh Thanh - SAIGON (19-2-2007) ... Nha` nguyen nhin` thoang' qua luc' ban dau^` thi` se~ khong^ thay^' duoc BIG PROPLEM, HU HAO can^` tu bo^? va` xua? chua~ cua?....

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Ecrire votre commentaire ici / Viết bình luận của bạn ở đây